Öğrenme güçlüğü nedir, nedenleri ve belirtileri nelerdir?

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

Tanımı

Öğrenme güçlüğü; çocuğun okuma-yazma, matematik-aritmetik beceriler, konuşma-dinleme, akıl yürütme yeteneğini kazanma ve kullanabilmesinde yaşadığı zorluk olarak tanımlanır. İlk tanımı 1975 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yapılmıştır. Bu tanıma göre öğrenme güçlüğü “yazılı ve sözlü dili anlama ve kullanmada temel olan bir veya daha fazla psikolojik sürecin etkilenmesiyle ortaya çıkan dinleme,düşünme, konuşma, okuma, yazma ve matematiksel hesaplamalar yapmadaki güçlüklerdir.”  (MEB, 2014:4)

Çocuk sadece bilgiyi öğrenme yeteneğinde değil kendiyle ilgili ve sosyal becerilerde de zorlanabilir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar sanılanın aksine normal zekâ ya da normalin üstünde zekâdadır.

Öğrenme güçlüğü olan çocukların sayısı azımsanmayacak sayıdadır ve genellikle okula başlama yaşı geldiğinde kendinden beklenen akademik başarıyı gösteremediğinde fark edilirler. Öğrenme güçlüğü daha çok okuma-yazma becerilerinde bozukluk olarak görülür. Bilgiyi öğrenme ile ilgili problem yaşanması da söz konusudur. Bu da doğrudan, akademik başarı düzeyini olumsuz etkilemektedir.

Nedenleri

Öğrenme güçlüğünün nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, genellikle genetik faktörler üzerinde durulmaktadır. Bunlar gebelikte annenin sağlıksız beslenmesi, alkol veya sigara kullanması, ilaç kullanımı, doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması vb. nedenlerdir. Ayrıca çocuğun doğum sonrası yaşadığı sağlık problemlerin de (havale, beyinde hasar, çarpma) öğrenme güçlüğüne neden olabileceği düşünülmektedir.

 

Belirtileri

Öğrenme güçlüğü, daha çok bilişsel becerilerde meydana geldiğinden dolayı genellikle okul döneminde fark edilir. Çocuk okula başlayıp, bocalamaya başlayınca yaşadığı öğrenme sorunları da öğretmeninin ve ailenin dikkatini çeker. Öğrenme güçlüğü, erken çocukluk döneminde genel olarak şu belirtilerle kendini gösterir;

 • Dil gelişiminde problemler, konuşmada bozukluk,
 • Zaman kavramlarını anlamada zorluk,
 • Kavram gelişiminde zayıflık,
 • Öz bakım becerilerinin yerine getirilmesinde yetersizlik,
 • Hafızada güçlük, hatırda tutamama,
 • Çok hareketlilik,
 • El göz koordinasyonunda problemler,
 • Görsel hafızada problemler.

Okul döneminde ise belirtiler daha farklı ve daha belirgindir;

 • Dikkat- yoğunlaşma sorunu,
 • Bellekte zayıflık,
 • Düzensizlik,
 • Ezberlemede güçlük,
 • İşitsel–algı sorunlar,
 • Mekân, gün, ay gibi zaman kavramlarında zayıflık,
 • Aritmetikte zorlanma,
 • Yabancı dil gibi ardışıklık gerektiren becerilerde başarısızlık,
 • Duygusal olarak hassaslık, davranış problemine sahip olma,
 • Motor becerilerde yetersizlik,
 • Sosyal becerilerde yetersizlik.

KAYNAKÇA

MEB(2014), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğrenme Güçlüğü, Ankara, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.


Yasin TÜRKDAY

Özel Eğitim Öğretmeni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.