Nevvar Salih İşgören Vakfı Bursu Başvuru

Nevvar Salih İşgören Vakfı 2017-2018 Öğretim yılı için burs ön başvuruları başladı.  Nevvar – Salih İşgören Vakfı bir çok gence ve çocuğa, öğretim hayatını daha rahat şartlarda sürdürebilmesi, hiçbir vatan evladının maddi olanaksızlıklardan dolayı eğitim ve öğretimden geri kalmaması için Vakıf yönetmeliğinin ve yasal dayanaklar ile güçlendirilmiş Nevvar – Salih İşgören Eğitim bursunu vakfımızın kurulduğu ilk yıllardan beri Türkiye Cumhuriyet Burs yönetmeliği şartları altında ihtiyacı olan vatandaşlarımıza eğitim öğretim için maddi yardım adı altında gerçekleştirmektedir.

Kimler bu burstan yararlanabilir ?

İlköğretim, orta öğretim, lisans veya lisansüstü, doktora düzeyinde öğretim gören öğrencilerin tamamı burs başvurusunda bulunabilir ve gerekli şartları sağlamaları durumunda burs alabilirler.

Burs Komisyonu

Burs Komisyonu, Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilecek kişilerden oluşur. Komisyon, burs başvurularının kabulü ve ön değerlendirmesinin yapılmasını üstlenir, bunun için kendi bünyesinde gerekli sistemi oluşturur. Burs Komisyonu, her yıl ekim ayı başında ve gerekli görülen diğer zamanlarda toplanır. Komisyon burs başvurularını inceler ve öğretim yılı için tespit edilmiş bütçe doğrultusunda, uygun adaylar arasından burs verilecek öğrencileri belirler. Burs verilirken öğrencinin başarı notu ve maddi durumu göz önüne alınır ve başarı derecesi yüksek adaylara öncelik tanınır. Burs Komisyonu bu toplantılarda bursları devam etmekte olan öğrencilerin durumunu da gözden geçirir.

Bursiyer Adaylarında Arana Özellikler Nelerdir ?

• T.C. Vatandaşı olmak,
• Türkiye’deki devlet okul / üniversitelerinden birinde öğrenci olmak,
• Atatürk İlke ve Devrimleri’ne bağlı olmak,
• Öğrenci, ailesi ve yakınlarının yüz kızartıcı suç işlememek, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak(Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından gönderilenler hariç),,
• Öğrencinin devam ettiği öğretim kurumunda disiplin cezası almamak (uyarı cezası hariç),
• Ailesinin mal varlığı ve gelir durumuna göre başarılı öğrenciyi okutmakta zorlanıyor olmak, maddi desteğe ihtiyacı olmak, kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, başka yerden maaş almıyor olmak.
• Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almamak,
• Öğrencinin başarılı olması.

Burs Tutarı ve Süresi

Herhangi bir öğretim yılı için o yılın bursiyer sayısıyla bursiyerlere verilecek burs tutarı öğretim yılının başlamasından önce Vakıf Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Aylık burs tutarı Ekim ayında başlamak üzere 9 ay süreyle (Ekim-Haziran) yönetim kurulunun belirleyeceği zamanlarda aylık, üç aylık veya dönemlik olarak öğrencinin veya velisinin (ilköğretim ve ortaöğretim için) banka hesabına yatırılır.

Bursun Ödenmesi

Vakıf, seçilen öğrencilerin burslarını Ekim ayından itibaren öğrencinin veya velisinin (ilköğretim-orta öğretim için) adına açılmış banka hesabına havale yapar.

Bursun Sona Ermesi

Aşağıdaki şartlardan herhangi birinin oluştuğu tespit edilirse vakıf yönetimi bursun hemen kesilmesine karar verebilir:

• Bursiyerin yasadışı faaliyetler içinde olduğu ya da yüz kızartıcı bir suç işlediği yönünde hakkında dava açılmış olması,
• Öğrencinin bir yarıyıl uzaklaştırma veya bir disiplin cezası alması,
• Öğrencinin başvuru sırasında gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespiti veya burs süresi içinde vakıf yönetimine yanlış bilgi verdiğinin anlaşılması durumunda bursu kesilir ayrıca yapılmış olan ödeme kanuni faizlerde hesap edilerek geri alınabilir.
• Vakıf yönetimince kabul edilebilir bir gerekçe olmadan, normal eğitim süresi içinde programı tamamlayamaması,
• Herhangi bir nedenden dolayı kayıtlı bulunduğu programla ilişkisinin bitmesi veya kesilmesi,
• Öğrenicinin kendisine burs verilirken nazara alınan mali durumunda önemli bir değişiklik olması
• Öğrencinin her ne sebeple olursa olsun öğrencilik sıfatı ile bağdaşmayan tutum ve davranış içinde bulunduğunun ve içki, sigara vs gibi kötü alışkanlıkları tespiti
• Bursiyerin vefatı,
• Yukarıda belirtilen sebeplerin dışında da gerekçe vermek zorunluluğu olmadan, önceden öğrenciye tebliğ edilmek şartı olmaksızın vakıf Yönetim Kurulu bursu kesme hakkına sahiptir.

Nevvar Salih İşgören Vakfı Bursu’na İlköğretim, orta öğretim, lisans veya lisansüstü, doktora düzeyinde öğretim gören öğrencilerin tamamı burs başvurusunda bulunabilir ve gerekli şartları sağlamaları durumunda burs alabilirler.

Son Başvuru 15 Aralık 2017’dir.

BURS BAŞVURU SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN.

BAŞVURABİLECEĞİNİZ DİĞER BURS DUYURULARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.